Qui Som

Capacitats 21 neix al 2016 arrel de la inquietud de diverses famílies per donar una atenció integral i de qualitat als seus fills amb discapacitat intel·lectual.

Vehiculem aquesta  atenció a través del projecte Capacita’t i comptem amb professionals compromesos  i amb una experiència consolidada.

Com el seu nom indica el nostre projecte vol fer èmfasi en la capacitat de tots els infants per potenciar al màxim els seus recursos interns treballant en el seu creixement personal i apoderar-los per tal que puguin dur una vida el més autònoma possible.

Aquesta feina es fa tenint en compte cada nen individualment per tal de treballar la seva pròpia identitat i fer-los sentir còmodes i feliços amb qui són realment i ajudar-los a posicionar-se tant en el seu entorn familiar com en la societat en general.

Capacitats 21 forma part de l’Associació Social Forma 21 amb NIF G62761127 i una trajectòria de 18 anys atenent a col·lectius vulnerables. Està inscrita en el registre d’associacions de la Generaltitat de Catalunya amb el número 26025.