ESPAI terapèutic

Atenció psicològica a infants amb la Síndrome de Down i/o a les seves famílies, de forma individual o grupal.
Sessions de logopèdia individuals o grupals.

PSICOLOGIA: Oferim atenció psicològica per les necessitats específiques dels  infants amb la Síndrome de Down  i les seves famílies, ja que en alguns moments  poden aparèixer situacions que generin un patiment o un desajust i que es poden reconduir amb l’orientació adient.

Tot i que cadascú es diferent, en general podem dir que a nivell psicològic acostumen a tenir dificultats per acceptar els canvis i adaptar-se a les noves situacions. També els hi costa inhibir la seva conducta, doncs acostumen a tenir poc autocontrol i tot això a vegades genera dificultats en la relació amb l’entorn. Per això es pot treballar també de manera grupal.

LOGOPÈDIA:  Oferim atenció de logopèdia als infants amb la Síndrome de Down ja que sovint presenten mancances en les habilitats lingüístiques i els hi costa expressar-se oralment, tant pel que fa a l’estructuració del llenguatge com per les dificultats a nivell d’articulació. La nostra intervenció es basa en la detecció i tractament de les dificultats en aquest àmbit per tal de millorar les competències comunicatives.