ESPAI SÓC CAPAÇ

En aquest espai oferim als infants un espai  educatiu complementari a l’educació formal, amb l’objectiu de potenciar les seves capacitats comunicatives i socials. Proposem diferents activitats per estimular el raonament i la creativitat i també potenciem els hàbits d’autonomia.

L’objectiu serà doncs el creixement personal i autònom així com la gestió de les emocions, per tal que adquireixin recursos que els permetin entendre el món on viuen i tenir un paper actiu dins d’aquest.  De la mateixa manera és un espai on es poden reconèixer entre iguals i treballar la identitat.

Els nostres objectius:
 • Millorar l’expressió i la comprensió verbal
 • Millorar la comprensió de situacions socials
 • Potenciar els hàbits d’autonomia
 • Reforçar coneixements instrumentals a nivell matemàtic i de llenguatge
 • Potenciar les habilitats comunicatives i socials
 • Aprendre a regular l’expressió de les emocions
Les nostres activitats:
 • Activitats de reforç psicopedagògic adaptades al nivell del grup: grafo-motricitat i lecto-escriptura
 • Jocs de taula i jocs moguts
 • Activitats d’expressió plàstica i musical
 • Joc simbòlic
 • Activitats grupals d’expressió oral
La nostra metodologia:
 • Treball amb la família: Coordinació bimensual amb la família per compartir informació sobre el desenvolupament de l’infant i definir estratègies.
 • Treball amb l’escola: S’establiran objectius comuns i estratègies per elaborar material per a l’aprenentatge.
 • Grup de pares i mares: Reunions mensuals coincidint amb l’hora del grup d’infants on compartirem vivències i emocions i aprendrem a acompanyar millor els nostres fills i filles.

És un espai de trobada setmanal on es treballa en coordinació amb l’escola, família i altres espais implicats.

Horari: Dilluns de 17:30h a 19:00h

ESPAI vivament

Aquest espai està enfocat a reforçar les matèries troncals de l’escola, lecto-escriptura i matemàtiques, utilitzant metodologies específiques i àmpliament contrastades per a aquest col·lectiu, ja que són les dues assignatures on els nostres infants tenen més dificultat i moltes vegades des de l’escola no es treballa d’una manera específica tenint en compte les seves necessitats.

 • Pel que fa a la lectura utilitzem el mètode de lectura global mitjançant l’aplicació “YO TAMBIÉN LEO”, en la qual hem col·laborat des de un inici.
 • En quant a l’escriptura fem servir diverses plantilles de grafismes amb relleus i textures diferents així com utilitzem també la pantalla digital que desperta ràpidament el seu interès.
 • Per treballar els conceptes matemàtics ho fem mitjançant l’“Àbac japonès” i diferents jocs manipulatius.

Aquest espai està pensat no només per a nens/es que ja estant aprenent a llegir o que necessiten un reforç en la lectura, sinó també per a tots els nens/es a partir de 3 anys per començar a treballar els previs a la lecto-escriptura, imprescindibles per poder fer un bon aprenentatge i tenir èxit en l’objectiu final.

És un espai que reforça l’aprenentatge a través del joc. Es tracta de mantenir viva la ment dels infants, resolent per ells mateixos i de forma lúdica, funcional i participativa, els reptes que els anirem proposant.

Objectius específics matemàtics dividits en 3 nivells:

Inicial
 • Primera presa de contacte amb els nombres a través del joc.
 • Capacitar al nen per elaborar series (colors, formes…)
 • Treballar la orientació espaial.
 • Consciència de més i menys.
 • Treballar la discriminació visual, auditiva i espaial com a competència prèvia que ens facilitarà l’aprenentatge de les matemàtiques.
 • Capacitat d’ordenar objectes en funció de les característiques.
 • Inici en el reconeixement de formes geomètriques.
Mitjà
 • Reconeixement dels nombres en situacions quotidianes (fins a 100)
 • Relació quantitat-grafia.
 • Capacitat per escriure els nombres
 • Treballar la capacitat per seguir sèries (sons, numèriques…)
 • Treballar la capacitat per comparar i ordenar els nombres.
 • Treballar el càlcul mental de forma molt senzilla i significativa.
 • Treballar la capacitat per fer sumes molt senzilles amb material manipulatiu.
 • Treballar la capacitat de reconèixer les formes geomètriques.
Superior
 • Reconeixement dels nombres en situacions quotidianes (superior a 100)
 • Treballar les operacions matemàtiques bàsiques (+,-,/,*) a partir de diferents representacions.
 • Treballar la capacitat per comparar i ordenar els nombres.
 • Treballar la comprensió i l’ús del sistema monetari.
 • Treballar la comprensió i l’ús del rellotge.
 • Treballar la comprensió de les situacions d’agrupament com a multiplicació i de repartiment com a divisió.

Objectius específics lecto-escriptura:

Inicial
 • Treballar la discriminació visual, auditiva i espacial com a competència prèvia que ens facilitarà l’aprenentatge de la lectoescriptura.
 • Primera presa de contacte amb les grafies de les lletres a través del joc.
 • Començar a entendre l’associació so-lletra (inici consciència fonològica)
 • Desenvolupar la grafo-motricitat: repassar i traçar formes, dibuixos i lletres.
Mitjà
 • Reconeixement de les lletres.
 • Percepció global i reconeixement visual de paraules escrites
 • Capacitat per copiar lletres i paraules
 • Capacitat per escriure les lletres i paraules sense model
 • Desenvolupar la consciència fonològica
Superior
 • Continuar desenvolupant la consciència fonològica
 • Reconeixement visual i aprenentatge de paraules i frases
 • Capacitat per copiar frases
 • Capacitat per escriure paraules i frases sense model
 • Comprensió lectora

És un espai de trobada setmanal on es treballa en coordinació amb l’escola i la família.

Horari: Dimecres de 17:30h a 18:30h.

ESPAI terapèutic

Atenció psicològica a infants amb la Síndrome de Down i/o a les seves famílies, de forma individual o grupal.
Sessions de logopèdia individuals o grupals.

PSICOLOGIA: Oferim atenció psicològica per les necessitats específiques dels  infants amb la Síndrome de Down  i les seves famílies, ja que en alguns moments  poden aparèixer situacions que generin un patiment o un desajust i que es poden reconduir amb l’orientació adient.

Tot i que cadascú es diferent, en general podem dir que a nivell psicològic acostumen a tenir dificultats per acceptar els canvis i adaptar-se a les noves situacions. També els hi costa inhibir la seva conducta, doncs acostumen a tenir poc autocontrol i tot això a vegades genera dificultats en la relació amb l’entorn. Per això es pot treballar també de manera grupal.

LOGOPÈDIA:  Oferim atenció de logopèdia als infants amb la Síndrome de Down ja que sovint presenten mancances en les habilitats lingüístiques i els hi costa expressar-se oralment, tant pel que fa a l’estructuració del llenguatge com per les dificultats a nivell d’articulació. La nostra intervenció es basa en la detecció i tractament de les dificultats en aquest àmbit per tal de millorar les competències comunicatives.

ioga en família

La pràctica del ioga en família ajuda a millorar la comunicació, la concentració i la regulació emocional.
Horari: Divendres de 17:30h a 18:30h

Activitats Familiars

Un cop al mes fem activitats familiars per compartir i gaudir.

Pròximament més informació i calendari sobre aquestes activitats mensuals.

No te les perdis!